Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Obchodný register
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis údajov do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu už zapísaných údajov v obchodnom registri, žiadosť o výmaz zapísaných údajov z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu. Samotný návrh musí byť autorizovaný. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou), alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou).

1 z celkovo 1 strán.