Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 2 Počet inštitúcií: 10 Počet nájdených záznamov: 10

Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis spoločnosti do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu spoločnosti v obchodnom registri, žiadosť o výmaz spoločnosti z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Obchodný register
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis údajov do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu už zapísaných údajov v obchodnom registri, žiadosť o výmaz zapísaných údajov z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu. Samotný návrh musí byť autorizovaný. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou), alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou).

Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Okresný súd Banská Bystrica
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis spoločnosti do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu spoločnosti v obchodnom registri, žiadosť o výmaz spoločnosti z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Okresný súd Bratislava I
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis spoločnosti do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu spoločnosti v obchodnom registri, žiadosť o výmaz spoločnosti z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Okresný súd Košice 1
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis spoločnosti do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu spoločnosti v obchodnom registri, žiadosť o výmaz spoločnosti z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom.

1 2 z celkovo 2 strán.