Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie Žiadosti o NFP na Podopatrenie 6.1 - "Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

1 z celkovo 1 strán.