Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Mesto Pezinok (OVM)
Ponúkame Vám možnosť podať priznanie k nehnuteľnosti a dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný aj na stránkach mesta v sekcii Elektronické služby v záložke "Základné údaje" o elektronickej službe, kde nájdete aj stručný návod ako postupovať pri podaní priznania.

1 z celkovo 1 strán.