Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 49 Počet nájdených záznamov: 49

Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Služba sa uplatňuje pri zmene údajov uvedených v živnostenskom registri a na doklade o živnostenskom oprávnení. Služba vyžaduje podpísať formulár a prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je bezplatná. Potvrdenie o vykonaných zmenách údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení v elektronickej forme sa automaticky doručuje do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení

Okresný úrad Banská Bystrica
Služba sa uplatňuje pri zmene údajov uvedených v živnostenskom registri a na doklade o živnostenskom oprávnení. Služba vyžaduje podpísať formulár a prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je bezplatná. Potvrdenie o vykonaných zmenách údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení v elektronickej forme sa automaticky doručuje do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení

Okresný úrad Bardejov
Služba sa uplatňuje pri zmene údajov uvedených v živnostenskom registri a na doklade o živnostenskom oprávnení. Služba vyžaduje podpísať formulár a prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je bezplatná. Potvrdenie o vykonaných zmenách údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení v elektronickej forme sa automaticky doručuje do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení

Okresný úrad Bratislava
Služba sa uplatňuje pri zmene údajov uvedených v živnostenskom registri a na doklade o živnostenskom oprávnení. Služba vyžaduje podpísať formulár a prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je bezplatná. Potvrdenie o vykonaných zmenách údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení v elektronickej forme sa automaticky doručuje do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení

Okresný úrad Brezno
Služba sa uplatňuje pri zmene údajov uvedených v živnostenskom registri a na doklade o živnostenskom oprávnení. Služba vyžaduje podpísať formulár a prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Služba je bezplatná. Potvrdenie o vykonaných zmenách údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení v elektronickej forme sa automaticky doručuje do elektronickej schránky žiadateľa. Pre zabezpečenie doručovania do elektronickej schránky žiadateľa je nutné, aby elektronická schránka žiadateľa bola aktivovaná na doručovanie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.