Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 5 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 5

Podávanie výkazov pre odvádzateľov poistného na sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa
Služba umožňuje odvádzateľovi poistného používať elektronické služby Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného a na tento účel doručovať podania v elektronickej forme v súlade s § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného. Sociálna poisťovňa týmto spôsobom zabezpečuje mesačne elektronický zber údajov z nasledovným podkladov poistného: - mesačný výkaz - výkaz poistného a príspevkov zamestnávateľa - Registračný list fyzickej osoby.

Podávanie základných zúčtovacích dokladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivost

Sociálna poisťovňa
Služba umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podávanie základných zúčtovacích dokladov, ktorými vykazuje zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia.

Poskytovanie informatívnych výpočtov a vybraných informácií na úseku sociálneho poistenia

Sociálna poisťovňa
Služba umožňuje klientovi nájsť si na stránke Sociálnej poisťovne základné informácie, ako si vypočítať - poistné na sociálne poistenie - predpokladanú výšku dôchodku - výpočet dôchodkového veku a vyhľadať si príslušné formuláre potrebné k sociálnemu poisteniu.

Sprístupňovanie saldokonta individuálneho účtu poistenca

Sociálna poisťovňa
Saldokonto obsahuje tabuľku s výkazmi poistného a prijatými platbami zoradenými zostupne od posledného, v poradí podľa obdobia – dátumu splatnosti alebo úhrady Po zohľadnení rozdielov medzi predpismi poistného a prijatými platbami, zobrazuje v jednotlivých riadkoch kumulatívnu sumu nedoplatkov alebo preplatkov. Individuálny účet poistenca obsahuje informáciu o všetkých obdobiach poistenia a dosiahnutých vymeriavacích základov na sociálne poistenie pre daného občana.

Všeobecná agenda

Sociálna poisťovňa
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.