Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Bardejov

Okresný úrad Bardejov, Organizačný odbor

Dlhý rad 16
Bardejov
085 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/4710262
Fax:  054/4746653

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bardejov, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Dlhý rad 16
Bardejov
085 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/4710219
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bardejov, Odbor živnostenského podnikania

Dlhý rad 16
Bardejov
085 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/4710346
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bardejov, Odbor krízového riadenia

Dlhý rad 16
Bardejov
085 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/4710335
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bardejov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Dlhý rad 16
Bardejov
085 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/4885575, 054/4885577
Fax:  054/4885575

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Dlhý rad 16
Bardejov
085 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/4710370
Fax:  054/4710370

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bardejov, Pozemkový a lesný odbor

Dlhý rad 17
Bardejov
085 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/4755710, 054/4755760, 054/2901210
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bardejov, Katastrálny odbor

Dlhý rad 16
Bardejov
085 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/2818602
Fax:  054/4706269

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam