Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Kežmarok

Okresný úrad Kežmarok, Organizačný odbor

Dr. Alexandra 61
Kežmarok
060 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4261503
Fax:  052/4261524

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Kežmarok, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Dr. Alexandra 61
Kežmarok
060 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4261 kl.519
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Kežmarok, Odbor živnostenského podnikania

Dr. Alexandra 61
Kežmarok
060 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4261 kl.508
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Kežmarok, Odbor krízového riadenia

Dr. Alexandra 61
Kežmarok
060 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4261 kl.512
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Kežmarok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Dr. Alexandra 61
Kežmarok
060 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4685651
Fax:  052/4685653

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Huncovská 1
Kežmarok
060 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4680021
Fax:  052/4680028

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor

Mučeníkov 4
Kežmarok
060 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/7879926
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Kežmarok, Katastrálny odbor

Baštová 16/A
Kežmarok
060 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/2818642
Fax:  052/4524994

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam