Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Organizačný odbor

Námestie slobody 5
Vranov nad Topľou
093 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/4476411
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor krízového riadenia

Námestie slobody 5
Vranov nad Topľou
093 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/4423061
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie slobody 5
Vranov nad Topľou
093 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/4462715
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor živnostenského podnikania

Námestie slobody 5
Vranov nad Topľou
093 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/4880940
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Námestie slobody 5
Vranov nad Topľou
093 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/4889670
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5
Vranov nad Topľou
093 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/4861590
Fax:  057/4861592

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor

Kalinčiakova 879
Vranov nad Topľou
093 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7860340
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Katastrálny odbor

Kalinčiakova 878
Vranov nad Topľou
093 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/2818862
Fax:  057/4464904

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam