Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Martin

Okresný úrad Martin, Organizačný odbor

Námestie S.H.Vajanského 1
Martin
036 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/ 4 132 302
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Martin, Odbor krízového riadenia

Námestie S.H.Vajanského 1
Martin
036 58

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  043/ 4 131 626
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Martin, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie S.H.Vajanského 1
Martin
036 58

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/ 4 133 484
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Martin, Odbor živnostenského podnikania

Námestie S.H.Vajanského 1
Martin
036 58

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/ 4 131 596
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Námestie S.H.Vajanského 1
Martin
036 58

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  043/ 4 204 269
Fax:  043/ 4 134 428

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie S.H.Vajanského 1
Martin
036 58

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  043/ 4 204 451
Fax:  043/ 4 204 448

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Martin, Katastrálny odbor

Severná 15
Martin
036 58

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/ 2 817 680
Fax:  043/ 4 224 781

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor

P. Mudroňa 45
Martin
036 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  043/4260211, 043/4260264
Fax:  043/4304938, 043/4304939

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam