Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Trnava

Okresný úrad Trnava, Organizačný odbor

Kollárova 8
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/5564222
Fax:  033/5515298

Úradné hodiny:

08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trnava, Majetkovoprávny odbor

Kollárova 8
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/5564222
Fax:  033/5515298

Úradné hodiny:

08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trnava, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Kollárova 8
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/5564222
Fax:  033/5515298

Úradné hodiny:

08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia

Kollárova 8
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/5564222
Fax:  033/5515298

Úradné hodiny:

08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trnava, Odbor živnostenského podnikania

Kollárova 8
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/5564222
Fax:  033/5515298

Úradné hodiny:

08:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
08:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
nestránkový deň
08:00 - 12:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trnava, Odbor školstva

Kollárova 8
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/5564222
Fax:  033/5515298

Úradné hodiny:

08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky

Kollárova 8
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/5564222
Fax:  033/5515298

Úradné hodiny:

08:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
08:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
nestránkový deň
08:00 - 12:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor

Vajanského 22
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/5921360-1 - lesný
Fax:  033/5514454 - lesný

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
nestránkový deň
08:00 - 15:00
nestránkový deň
08:00 - 12:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Kollárova 8
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/5564 286
Fax:  033/5513 108

Úradné hodiny:

08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Kollárova 8
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 12:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trnava, Katastrálny odbor

Vajanského 2
Trnava
917 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/2819001
Fax:  033/5936340

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam