Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Čadca

Okresný úrad Čadca, Organizačný odbor

Palárikova 91
Čadca
022 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/4308712
Fax:  041/4308771

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Čadca, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Palárikova 91
Čadca
022 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/4308730
Fax:  041/4308771

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Čadca, Odbor živnostenského podnikania

Palárikova 91
Čadca
022 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/4308720
Fax:  041/4308771

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Čadca, Odbor krízového riadenia

Palárikova 91
Čadca
022 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/4308782
Fax:  041/4308771

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Čadca, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Slovenských dobrovoľníkov 1082
Čadca
022 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/4334714
Fax:  041/4334713

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Horná č. 2483
Čadca
022 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/433 47 80
Fax:  041/433 47 82

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor

Palárikova 95
Čadca
022 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/5074270, 041/5074272 - lesný
Fax:  041/4333618 - pozem.

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Čadca, Katastrálny odbor

Ľ. Podjavorinskej 2576
Čadca
022 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/2817550
Fax:  041/4334773

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam