Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mýtna 23
Bratislava - Staré Mesto
81499

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/57204501
Fax:  02/57204599

Úradné hodiny:

9:30 - 12:00 13:00 - 14:30
9:30 - 12:00 13:00 - 14:30
9:30 - 12:00 13:00 - 14:30
9:30 - 12:00 13:00 - 14:30
9:30 - 12:00 13:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam