Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Správa účelových zariadení MZVaEZ SR

Pražská 7
Bratislava
811 04

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 59 782991
Fax:  

 

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam