Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Rožňava

Okresný úrad Rožňava, Organizačný odbor

Špitálska 3
Rožňava
048 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  058/7322394
Fax:  058/7321115

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Rožňava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Kósu Shoppera 10
Rožňava
048 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  058/7881804
Fax:  058/3810977

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Rožňava, Odbor živnostenského podnikania

Špitálska 3
Rožňava
048 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  058/4421701
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Šafárikova 17
Rožňava
048 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  058/7324068
Fax:  058/7882169

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Rožňava, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Špitálska 3
Rožňava
048 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  058/7322711
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Rožňava, Odbor krízového riadenia

Špitálska 3
Rožňava
048 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  058/7323185
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Rožňava, Pozemkový a lesný odbor

Šafárikova 71
Rožňava
048 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  058/7324068
Fax:  058/7324068

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Rožňava, Pozemkový a lesný odbor

Šafárikova 71
Rožňava
048 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  058/7324068
Fax:  058/7324068

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Rožňava, Katastrálny odbor

Jarná 2
Rožňava
048 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  058/2818340, 058/2818357
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam