Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Stropkov

Okresný úrad Stropkov, Organizačný odbor

Hlavná 71/40
Stropkov
091 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  0961578961
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stropkov, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Šarišská 148/171
Stropkov
091 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 961 578980
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stropkov, Odbor živnostenského podnikania

Hlavná 71/40
Stropkov
091 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 961 578966
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stropkov, Odbor krízového riadenia

Hlavná 71/40,
Stropkov
091 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 961 578970
Fax:  +421 54 742 8448

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stropkov, Katastrálny odbor

Športová 832/2
Stropkov
091 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 54 281 8822
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stropkov, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Športová 832/2
Stropkov
091 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 54 3235420
Fax:  +421 54 742 3414

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stropkov, Pozemkový a lesný odbor

Športová 832/2
Stropkov
091 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 54 4755 730, +421 905 608 398
Fax:  +421 54 7182 014

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stropkov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hlavná 71/40,
Stropkov
091 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 54 4755 728
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam