Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Ružomberok

Okresný úrad Ružomberok, Organizačný odbor

Dončova 11
Ružomberok
034 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/4300905
Fax:  044/4322871

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Ružomberok, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Dončova 11
Ružomberok
034 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044 / 43 00 905
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Ružomberok, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Dončova 11
Ružomberok
034 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044 / 43 00 905
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Ružomberok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Nám. Slobody 9
Ružomberok
034 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/4325303
Fax:  044/4304766

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. A. Hlinku 74
Ružomberok
034 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/432 91 93
Fax:  044/431 14 11, 044/431 14 14

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Ružomberok, Pozemkový a lesný odbor

Nám. A. Hlinku 74
Ružomberok
034 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/4304672, 044/5518870 - lesný
Fax:  044/4304672, 044/4304673 - lesný

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Ružomberok, Katastrálny odbor

Nám. A. Hlinku 74
Ružomberok
034 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/2817740
Fax:  044/4323590

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Ružomberok, Odbor živnostenského podnikania

Dončova 11
Ružomberok
034 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044 / 43 00 905
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam