Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Košice

Okresný úrad Košice, Organizačný odbor

Komenského 52
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  (055) 6001 221
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Komenského 52
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  (055) 6001 271
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice, Odbor živnostenského podnikania

Komenského 52
Košice
041 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  (055) 6001 160
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice, Odbor krízového riadenia

Komenského 52
Košice
041 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  (055) 6001 441
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice, Majetkovoprávny odbor

Komenského 52
Košice
041 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:   055/6001300
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice, Odbor školstva

Zádielska 1
Košice
041 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  (055)7245 442
Fax:  (055) 7245 447

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky

Komenského 52
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  (055) 6001 450
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov

Komenského 52
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  (055) 6001 303
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Komenského 52
Košice
041 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  (055) 6001 356
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 52
Košice
041 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  (055) 6001 251
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor

Popradská 78
Košice
040 11

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  (055) 623 64 82
Fax:  (055) 789 50 90

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice, Katastrálny odbor

Južná trieda 82
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  (055) 2818 001
Fax:  (055) 729 76 26

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam