Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Námestovo

Okresný úrad Námestovo, Organizačný odbor

Miestneho priemyslu 571
Námestovo
029 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421/915 912 186
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Námestovo, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Miestneho priemyslu 571
Námestovo
029 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421/915 912 208
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Námestovo, Odbor živnostenského podnikania

Miestneho priemyslu 571
Námestovo
029 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421/915 912 203
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Námestovo, Odbor krízového riadenia

Miestneho priemyslu 571
Námestovo
029 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421/905 737 110
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Námestovo, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Miestneho priemyslu 571
Námestovo
029 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421/917 923 634
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Bernolákova 390/14
Námestovo
029 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421/917 599 382
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Námestovo, Katastrálny odbor

Hattalova 367/15
Námestovo
029 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421/43 281 77 20
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Námestovo, Pozemkový a lesný odbor

Námestie A. Bernoláka 381/4, Miestneho priemyslu 569
Námestovo
029 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421/43 426 02 26,
Fax:  +421/43 558 15 40

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam