Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Továrenská 7
Bratislava 24
828 55

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  08/ 5788 1111 - automatická spojovateľka
Fax:  02/5293 2096 - podateľňa

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam