Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Snina

Okresný úrad Snina, Organizačný odbor

Partizánska 1057
Snina
069 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7621244
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Snina, Odbor krízového riadenia

Partizánska 1057
Snina
069 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7621244
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Partizánska 1057
Snina
069 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7685637
Fax:  057/7685637

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Snina, Katastrálny odbor

Partizánska 1057
Snina
069 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/2818782
Fax:  057/7621246

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam