Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Dopravný úrad

Letisko M. R. Štefánika
Bratislava
823 05 Bratislava

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/4363 8586
Fax:  02/4342 0331

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam