Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Michalovce

Okresný úrad Michalovce, Organizačný odbor

Námestie slobody 1
Michalovce
071 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6280717
Fax:  056/6280702

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Michalovce, Odbor krízového riadenia

Námestie slobody 1
Michalovce
071 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Michalovce, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Námestie slobody 1
Michalovce
071 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6432767
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 1
Michalovce
071 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6280511, 056/6425035
Fax:  056/6441693

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor

Sama Chalúpku 18
Michalovce
071 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6280410, 056/2901125, 056/6280460
Fax:  056/6889056, 056/6889057

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Michalovce, Katastrálny odbor

Námestie slobody 1
Michalovce
071 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/2818300
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Michalovce, Odbor živnostenského podnikania

Námestie slobody 1
Michalovce
071 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6280770, 056/6280772, 056/6280773, 056/6280775
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Michalovce, Odbor živnostenského podnikania, Pracovisko Sobrance

Tyršová 12
Sobrance
073 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6523456
Fax:  056/6523456

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Michalovce, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie slobody 1
Michalovce
071 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6280 701
Fax:  056/6280 702

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Michalovce

Námestie slobody 1, Michalovce
Michalovce
071 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam