Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Štátna školská inšpekcia

Staré grunty 52
Bratislava - Karlova Ves
841 04

GPS (lat;lon): ;
Tel.:   02/654 118 91
Fax:  02/654 118 78

Úradné hodiny:

9:00 - 14:00
9:00 - 14:00
9:00 - 14:00
9:00 - 14:00
9:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam