Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Bratislava

Okresný úrad Bratislava, Organizačný odbor

Tomášikova 46
Bratislava
832 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  09610/46 010
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bratislava, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Tomášikova 46
Bratislava
832 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík: 09610/46 110, oddelenie priestupkov: 09610/46 150
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bratislava, Odbor živnostenského podnikania

Tomášikova 46
Bratislava
832 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  oddelenie živnostenskej registrácie: 09610/46 276, oddelenie živnostenskej kontroly : 09610/46 280
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia

Tomášikova 46
Bratislava
832 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  09610/46 324
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bratislava, Majetkovoprávny odbor

Tomášikova 46
Bratislava
832 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  09610/ 46 350
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bratislava, Odbor školstva

Tomášikova 46
Bratislava
832 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  09610/46 433
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky

Tomášikova 46
Bratislava
832 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  09610/46 485
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Tomášikova 46
Bratislava
832 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  09610/46 602
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pracovisko

Tomášikova 46
Bratislava
832 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  09610/ 46 502
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pracovisko

Tomášikova 46
Bratislava
832 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  09610/ 46 502
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bratislava, Katastrálny odbor

Ružová dolina 27
Bratislava
821 09

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20 816 800
Fax:  02/44 889 995, 02/20 816 640

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov

Tomášikova 46
Bratislava
832 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  09610/46 700
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor

Tomášikova 46
Bratislava
832 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  odbor pozemkový: 09610/46 561, odbor lesného hospodárstva a poľovníctva: 09610/46 551
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam