Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Plemenárska inšpekcia SR

Hlohovecká 5
Lužianky
951 41

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  037/6410010, 012
Fax:  037/6410011

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam