Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Matričný úrad

Matrika

č. 299
Bzovík
96241

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  045/5519397
Fax:  045/5519398

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 62
Leles
07684

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6362311
Fax:  056/6362311

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 194
Topoľovka
06745

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/7781133
Fax:  /7781133

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 1060
Zákamenné
02956

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  043/5505622
Fax:  043/5505622

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 180
Beckov
91638

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/7777125
Fax:  032/7777116

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Hlavná 126
Topoľníky
93011

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/5582151
Fax:  031/5582692

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 214
Veľká Čalomija
99101

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  047/4894251
Fax:  /4894251

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Modlatín 357
Horná Mariková
01803

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  042/4352181
Fax:  /4352181

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 455
Horná Štubňa
03846

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/4927083
Fax:  043/4927083

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 629
Liptovská Lúžna
03472

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  044/4398455
Fax:  044/4303599

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 84
Huty
02732

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/5594129
Fax:  /5594129

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 55
Nový Život
93038

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  031/5692473
Fax:  031/5692552

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Kuzmice
Kuzmice
07612

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6685490
Fax:  /6685490

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 200
Kočovce
91631

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  032/7798116
Fax:  032/7798196

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 11
Figa
98251

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  047/5595311
Fax:  047/5595311

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Klenovec
Klenovec
98055

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  047/5484201
Fax:  047/5484201

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Grúnika 56
Breza
02953

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/5576223
Fax:  043/5592160

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Hlavná 132
Sečovská Polianka
09414

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/4882080
Fax:  /4882080

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 190
Horné Orešany
91903

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/5588109
Fax:  033/5588308

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 58
Radvaň nad Dunajom
94638

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/7787421
Fax:  035/7787421

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 73
Vígľašská Huta - Kalinka
96225

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  045/5402558
Fax:  045/5393222

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika


Nová Dedina
93525

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  036/6389410
Fax:  036/6389410

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Hontianske Nemce
Hontianske Nemce
96265

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  045/5591170
Fax:  045/5591610

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 191
Horná Ves
97248

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  046/5492051
Fax:  046/5494260

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 122
Kameničná
94601

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/7792166
Fax:  035/7792166

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 185
Pohranice
95102

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/7871201
Fax:  037/7871922

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 442
Rudina
02331

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/4214506
Fax:  041/4214513

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

SNP 48
Rozhanovce
04442

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  055/6950102
Fax:  055/6950213

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 64
Košťany nad Turcom
03841

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/4136243
Fax:  043/4136243

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Železničná 320
Hliník nad Hronom
96601

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/6761066
Fax:  045/6761002

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 111
Bruty
94355

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/7591111
Fax:  035/7531411

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika


Plavé Vozokany
93569

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  036/7720181
Fax:  036/7720160

Úradné hodiny:

8:30 -15:30
8:30 -15:30
8:30 -15:30
8:30 -15:30
8:30 -15:30
-
-

Úradné hodiny

Matrika

č. 506
Radzovce
98558

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  047/4491134
Fax:  047/4491152

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 89
Lehnice
93037

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/5586117
Fax:  031/5586127

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 304
Zemplínska Široká
07213

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/6497233
Fax:  056/6497233

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 8
Uhorské
98525

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/4223428
Fax:  047/4223428

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 102
Nová Ľubovňa
06511

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/4283431
Fax:  052/4283433

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 400
Golianovo
95108

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  037/6581131
Fax:  037/6581131

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 161
Bátka
98021

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  047/5697101
Fax:  047/5811683

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Mýtne nám. 445
Hronský Beňadik
96653

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  045/6893230
Fax:  /6893230

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Sokolská 487/34
Strečno
01324

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/5697350
Fax:  041/5697960

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 11
Koškovce
06712

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7797349
Fax:  /7797349

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 442
Liesek
02712

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/5394220
Fax:  043/5394227

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 98
Bystré
09434

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/4452144
Fax:  057/4452145

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 134
Bíňovce
91907

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/5354592
Fax:  033/5906400

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Hlavná 1117/1
Svodín
94354

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  035/7594101
Fax:  035/7594101

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Nižná Olšava
Nižná Olšava
09032

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/7494146
Fax:  /7494146

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 13
Havaj
09023

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/7495201
Fax:  /7495201

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Halič
Halič
98511

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/4511695
Fax:  047/4392637

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Jána Kalinčiaka 39
Liptovský Ján
03203

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  044/5263121
Fax:  044/5263121

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 24
Turčianske Jaseno
03802

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/4262191
Fax:  /4262191

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Štiavnik
Štiavnik
01355

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/5583493
Fax:  041/5583023

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

F. Szedera 320
Čebovce
99125

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  047/4882211
Fax:  /4882211

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Bežovce 184
Bežovce
07253

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6590219
Fax:  /6590219

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 37
Plavecký Peter
90635

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/6539125
Fax:  034/6539125

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 75
Pôtor
99103

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  047/4896326
Fax:  /4896326

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 188
Hrabičov
96678

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  045/6866120
Fax:  /6866120

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Nám. slobody 32
Lednické Rovne
02061

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  042/4693501
Fax:  042/4693519

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Ružová 188/2
Borša
07632

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6792213
Fax:  056/6792213

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 113
Slavošovce
04936

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  058/7999265
Fax:  /7999265

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 113
Čelovce
99141

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  047/4883127
Fax:  047/4883127

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Vrbov
Vrbov
05972

GPS (lat;lon): 49,087148 ; 20,424309

Tel.:  052/4592102
Fax:  /4592102

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 151
Hokovce
93584

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  036/7491439
Fax:  /7491439

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 3
Kamenné Kosihy
99127

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  047/4884113
Fax:  /4884113

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 79
Ľubá
94353

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  036/7586211
Fax:  036/7586211

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 126
Mníšek nad Popradom
06522

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4395123
Fax:  052/4395123

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Divín
Divín
98552

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  047/4397207
Fax:  047/4377981

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Hlavná 126
Jelenec
95173

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  037/6313204
Fax:  037/6313317

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 389
Horné Obdokovce
95608

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  038/5318121
Fax:  038/5318139

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 303
Jasová
94134

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  035/6477121
Fax:  035/6477127

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 242
Mojtín
02072

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  042/4699421
Fax:  /4699421

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 79
Krušetnica
02954

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/5572213
Fax:  043/5521611

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 268
Bohdanovce nad Trnavou
91909

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/5529201
Fax:  033/5354503

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 99
Slovenské Ďarmoty
99107

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  047/4894196
Fax:  /4894196

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Hlavná 62
Pohronská Polhora
97656

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/6189387, 6199211
Fax:  048/6189367

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 451
Kovarce
95615

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  038/5316125
Fax:  038/5316125

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 4
Kráľov Brod
92541

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/7780335
Fax:  031/7780364

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 390
Brvnište
01812

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  042/4393274
Fax:  /4393274

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 121
Plavnica
06545

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4283882
Fax:  052/4283882

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Hlavná 833/57
Okoč
93028

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/5558296
Fax:  031/5558104

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Partizánska 132
Tomášovce
98556

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/4371446
Fax:  047/4371446

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 42
Vrbovce
90606

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  034/6283211
Fax:  034/6283229

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 322
Podhájska
94148

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/6586106
Fax:  035/6586206

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 60
Makov
02356

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/4364219, 4364220
Fax:  041/4364218

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 307
Plavecký Mikuláš
90635

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/6538301
Fax:  034/6538301

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 36
Košeca
01864

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  042/4468023
Fax:  042/4468023

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 229
Nacina Ves
07221

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6498224
Fax:  /6498224

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Hlavná 216
Boľ
07653

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/6394210
Fax:  056/6394225

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Mierová 959/17
Jelka
92523

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/7876132
Fax:  031/7876449

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Nám. SNP 451
Skačany
95853

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  038/7488179
Fax:  038/7488368

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 112
Čaka
93568

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  036/7735126, 7735127
Fax:  036/7735127

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 84
Belá - Dulice
03811

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/4297138
Fax:  043/4297138

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 375
Trávnica
94146

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  035/6584126
Fax:  035/6584126

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

SNP 370/19
Zvolenská Slatina
96201

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  045/5394212
Fax:  045/5394212

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 290
Hájske
95133

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  031/7819037
Fax:  /7819037

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Železničná 4/320
Bušince
99122

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  047/4892147
Fax:  /4892147

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Družstevná 333
Veľký Horeš
07652

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6397212
Fax:  /6397212

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 14
Martovce
94701

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/7684110
Fax:  035/7684110

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

Hlavná 622
Vrakúň
93025

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/5523125
Fax:  031/5520439

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 317
Petrovany
08253

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  051/7797701
Fax:  051/7797740

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Matrika

č. 507
Imeľ
94652

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/7686101
Fax:  035/7686285

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam