Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Útvar vedúceho hygienika rezortu

Námestie slobody 6
Bratislava
810 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

MDV SR
P. O. BOX č. 100

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam