Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Humenné

Okresný úrad Humenné, Organizačný odbor

Kukorelliho 1
Humenné
066 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7704210
Fax:  057/7881400

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Humenné, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Kukorelliho 1
Humenné
066 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7880162
Fax:  057/7880177

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Kukorelliho 1
Humenné
066 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/4861100
Fax:  057/4861102

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor

Mierová 4
Humenné
066 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7860362
Fax:  057/7590515

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Humenné, Katastrálny odbor

Štefánikova 18
Humenné
066 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/2818625
Fax:  057/7754281

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Humenné, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Pracovisko Medzilaborce

Mierová 4
Medzilaborce
068 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7321021
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Humenné, Okresný úrad Humenné, Pracovisko Medzilaborce

Mierová 4
Medzilaborce
068 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7321021
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Humenné, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Pracovisko Snina

Partizánska 1057
Snina
069 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7621276
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Humenné, Odbor živnostenského podnikania, Pracovisko Snina

Partizánska 1057,
Snina
069 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7621276
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Humenné, Odbor pozemkový a lesný, Pracovisko Snina

Partizánska 1057
Snina
069 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7860372
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam