Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Prislúchajúce inštitúcie:

Ústavný súd SR

Hlavná 110
Košice - Staré Mesto
04265

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/7207211, 055/6227633
Fax:  055/6227629

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam