Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Tvrdošín

Okresný úrad Tvrdošín, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Medvedzie I/132
Tvrdošín
027 44

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  043/532 44 50
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Tvrdošín, Katastrálny odbor

Medvedzie 254
Tvrdošín
027 44

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  043/281 77 80
Fax:  043/532 39 98

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Tvrdošín, Odbor krízového riadenia

Medvedzie 254
Tvrdošín
027 44

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  043/281 77 93
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam