Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Národné športové centrum

Trnavská cesta 39
Bratislava - Nové Mesto
831 04

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 322 236 10
Fax:  +421 2 322 236 15

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam