Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Poprad

Okresný úrad Poprad, Organizačný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16
Poprad
058 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/7160253
Fax:  052/7725020

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Poprad, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nábrežie Jána Pavla II. 16
Poprad
058 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/7160271
Fax:  052/7725039

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Poprad, Odbor krízového riadenia

Nábrežie Jána Pavla II. 16
Poprad
058 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/7160255
Fax:  052/7721065

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Poprad, Odbor živnostenského podnikania

Nábrežie Jána Pavla II. 16
Poprad
058 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/7160291
Fax:  052/7725020

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Poprad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Nábrežie Jána Pavla II. 16
Poprad
058 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/7896861
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nábrežie Jána Pavla II. 16
Poprad
058 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/7871921
Fax:  052/7871924

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16
Poprad
058 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/7879962
Fax:  052/7883067

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Poprad, Katastrálny odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16
Poprad
058 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/2818711
Fax:  055/7725019

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam