Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Žehrianska 9
Bratislava 5
851 07

GPS (lat;lon): 48,097028 ; 17,118154
Tel.:  +421-2-68 26 01 01 (spojovateľ), +421-2-68 26 02 02 (sekretariát riaditeľa)
Fax:  +421-2-68 26 02 42

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam