Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Pezinok

Okresný úrad Pezinok, Organizačný odbor

M. R. Štefánika 10
Pezinok
902 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/641 11 72
Fax:  033/641 11 13

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Pezinok, Odbor všeobecnej vnútornej správy

M. R. Štefánika 10
Pezinok
902 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/641 11 72
Fax:  033/641 11 13

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Pezinok, Odbor živnostenského podnikania

M. R. Štefánika 10
Pezinok
902 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/641 11 72
Fax:  033/641 11 13

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Pezinok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Radničné námestie 9
Pezinok
902 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/641 22 24
Fax:  033/641 22 24

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Pezinok, Odbor krízového riadenia

M. R. Štefánika 10
Pezinok
902 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/641 11 72
Fax:  033/641 11 13

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie

M. R. Štefánika 10
Pezinok
902 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:   033/641 21 57, 0910 980 158
Fax:  033/641 20 72

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Pezinok, Pozemkový a lesný odbor

M. R. Štefánika 15
Pezinok
902 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/592 13 25, 033/592 13 26
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Pezinok, Katastrálny odbor

Radničné námestie 7
Pezinok
902 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  033/2817021
Fax:  033/64126 91

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam