Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

DataCentrum

Cintorínska 5
Bratislava - Staré Mesto
81488

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/59278111, 59278213, 0850123344
Fax:  02/52926870

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam