Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, Organizačný odbor

Námestie Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica
974 05

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  048/4306 220
Fax:  

Úradné hodiny:

8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 17:00
8:00 - 09:30
8:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor školstva

Námestie Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica
974 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/471 0111, 0907/720 835
Fax:  048/471 0117

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor Majetkovoprávny

Námestie Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica
974 05

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  048/4306300
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 -15:30
08:00 -15:30
08:00 -17:00
08:00 -09:30
08:00 -14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nám. Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica
974 05

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  048/4306270
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:30
08:00 - 15:30
08:00 - 17:00
08:00 - 09:30
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor živnostenského podnikania

Nám. Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica
974 05

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 910 907 333, 048/4306212
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:30
08:00 - 15:30
08:00 - 17:00
08:00 - 09:30
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a regionálnej politiky

Nám. Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica
974 05

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  048/4306 377, 048/4306 410 , 0903/ 390 391
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:30
08:00 - 15:30
08:00 - 17:00
08:00 - 09:30
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia

Nám. Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica
974 05

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  048/4306240
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:30
08:00 - 15:30
08:00 - 17:00
08:00 - 09:30
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica
974 05

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:30
08:00 - 15:30
08:00 - 17:00
08:00 - 09:30
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Skuteckého 19
Banská Bystrica
974 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:30
08:00 - 15:30
08:00 - 17:00
08:00 - 09:30
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor

Námestie Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica
974 05

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  048/4306361 - lesný
Fax:  048/4136055 - lesný

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 16:30
08:00 - 15:00
08:00 - 15:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Banská Bystrica, Katastrálny odbor

ul. ČSA 7
Banská Bystrica
974 05

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:30
08:00 - 15:30
08:00 - 17:00
08:00 - 09:30
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam