Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Trenčín

Okresný úrad Trenčín, Organizačný odbor

Hviezdoslavova 3
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  032/7411 201
Fax:  032/7434 686

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Odbor živnostenského podnikania

Hviezdoslavova 3
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  032/7411 420
Fax:  032/7411 316

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Hviezdoslavova 3
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Hviezdoslavova 3
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Odbor majetkovoprávny

Hviezdoslavova 3
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  032/7411 373
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov

Hviezdoslavova 3
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Odbor školstva

Hviezdoslavova 3
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky

Hviezdoslavova 3
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  032/7411 460
Fax:  032/7431 556

Úradné hodiny:

08:00 - 14:00
nestránkový deň
08:00 - 16:00
nestránkový deň
08:00 - 13:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hviezdoslavova 3
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor

Námestie Sv. Anny 7
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  032/6501941 sekr., 032/6501961 - lesný
Fax:  032/6528801, 032/6491158 - lesný

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
nestránkový deň
08:00 - 16:00
nestránkový deň
08:00 - 13:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Katastrálny odbor

Piaristická 25
Trenčín
911 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  032/2817201
Fax:  032/7445823

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Pracovisko v Dubnici nad Váhom, úsek živnostenský a priestupkový

Bratislavská 380
Dubnica nad Váhom
018 41

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  042/442 4018
Fax:  042/444 1010

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trenčín, Pracovisko v Ilave, úsek priestupkový

Mierové námestie 81
Ilava
019 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  042/446 41 42
Fax:  042/446 41 42

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam