Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Medzilaborce

Okresný úrad Medzilaborce, Odbor krízového riadenia

Mierová 4
Medzilaborce
068 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7580624
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Medzilaborce, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Mierová 4
Medzilaborce
068 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/7321867
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Medzilaborce, Katastrálny odbor

Medzilaborce
Mierová 4
068 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  057/2818682
Fax:  057/7321790

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam