Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Turčianske Teplice

Okresný úrad Turčianske Teplice, Organizačný odbor

Ul. SNP 514/122
Turčianske Teplice
039 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/ 5 526 681
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Turčianske Teplice, Odbor krízového riadenia

Ul. SNP 514/122
Turčianske Teplice
039 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  043/5526681
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Turčianske Teplice, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. SNP 514/122
Turčianske Teplice
039 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  043/492 33 04
Fax:  043/492 33 04

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Turčianske Teplice, Katastrálny odbor

Ul. SNP 514/122
Turčianske Teplice
039 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  043/2817760
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam