Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Senec

Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hurbanova 21
Senec
903 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  02/4564 8384
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hurbanova 21
Senec
903 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  02/40202478
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor

Hurbanova 21
Senec
903 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  02/40202483
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Senec, Katastrálny odbor

Hurbanova 21
Senec
903 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:   +4212 2081 6961
Fax:  +4212 4592 6160

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Senec, Organizačný odbor

Hurbanova 21
Senec
903 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  02/40202460
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Senec, Odbor krízového riadenia

Hurbanova 21
Senec
903 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  02/40202486
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Senec, Odbor živnostenského podnikania

Hurbanova 21
Senec
903 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  02/40202472
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Senec, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Hurbanova 21
Senec
903 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  02/40202477
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam