Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra

Dolná 140
Modra
90001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/6473926
Fax:  033/6473925

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam