Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Pôdohospodárska platobná agentúra

Hraničná 4826/12
Bratislava - Ružinov
82105

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/57277270, 52733800
Fax:  02/52965033

Úradné hodiny:

7:45-12:00, 12:30, 15:30
7:45-12:00, 12:30, 15:30
7:45-12:00, 12:30, 15:30
7:45-12:00, 12:30, 15:30
7:45-12:00, 12:30, 14:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam