Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Svidník

Okresný úrad Svidník, Organizačný odbor

Sovietskych hrdinov 102
Svidník
089 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/7863 216
Fax:  054/7863 299

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Svidník, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Sovietskych hrdinov 102
Svidník
089 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/7863 172
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Svidník, Odbor živnostenského podnikania

Sovietskych hrdinov 102
Svidník
089 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/7863 101
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Svidník, Katastrálny odbor

Sovietskych hrdinov 102
Svidník
089 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/2818842
Fax:  054/4523640

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Svidník, Pozemkový a lesný odbor

Sovietskych hrdinov 102
Svidník
089 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/7863 108
Fax:  054/7863 299

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Svidník, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sovietskych hrdinov 102
Svidník
089 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/7863 158
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Svidník, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Sovietskych hrdinov 102
Svidník
089 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/7863 151
Fax:  054/7863 299

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Svidník, Odbor krízového riadenia

Sovietskych hrdinov 102
Svidník
089 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  054/7863 147
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam