Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Dolný Kubín

Okresný úrad Dolný Kubín, Organizačný odbor

Námestie slobody 1
Dolný Kubín
026 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 43 312 43 02
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie slobody 1
Dolný Kubín
026 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 43 312 43 22
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor živnostenského podnikania

Námestie slobody 1
Dolný Kubín
026 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 43 312 43 21
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor krízového riadenia

Námestie slobody 1
Dolný Kubín
026 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 43 312 43 06
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Námestie slobody 1
Dolný Kubín
026 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 43 310 04 12
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Dolný Kubín, Pozemkový a lesný odbor

Námestie slobody 1
Dolný Kubín
026 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 43 312 43 10
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 1
Dolný Kubín
026 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 43 312 43 15
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Dolný Kubín, Katastrálny odbor

Obrancov mieru 12
Dolný Kubín
026 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  043/2817 590
Fax:  043/5862 457

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam