Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Mestský úrad

Mestský úrad Sabinov

Nám. slobody 57
Sabinov
08301

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  051/4523600
Fax:  051/4523530

Úradné hodiny:

7:30-11:00, 13:00, 15:30
7:30-11:00, 13:00, 15:30
7:30-11:00, 13:00, 16:00
7:00-11:00, 13:00, 15:30
7:30-11:00, 13:00, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Banská Štiavnica

Radničné nám. 1
Banská Štiavnica
96924

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/6913053
Fax:  045/6921207

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:00
7:30-11:30, 12:00, 15:00
7:30-11:30, 12:00, 16:30

7:30-11:30, 12:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Ilava

Mierove nám. 16/31
Ilava
01901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  042/4455518
Fax:  042/4455522

Úradné hodiny:

7:00-11:30, 12:00, 15:00
07:00-11:30, 12:00, 15:00
7:00-11:30, 12:00, 16:30
7:00-11:30, 12:00, 15:00
7:00-11:30, 12:00, 13:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Trenčín

Mierové nám. 2
Trenčín
91164

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/6504230
Fax:  032/7431248

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:30, 15:00

8:00-11:30, 12:30, 16:00

8:00-11:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Nitra

Štefánikova 60
Nitra
95006

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  037/6502111
Fax:  037/6502331

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:00, 15:00

8:00-11:30, 12:00, 17:00

8:00-11:30, 12:00, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Púchov

Štefánikova 821/21
Púchov
02018

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  042/4631084
Fax:  042/4650826

Úradné hodiny:

7:00-15:00

7:00-16:30

7:00-14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Bánovce nad Bebravou

Nám.Ľ.Štúra 1/1
Bánovce nad Bebravou
95703

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  038/7602529
Fax:  038/7603084

Úradné hodiny:

7:00-12:00, 12:30, 15:00
8:00-13:00
7:00-12:00, 12:30, 16:00
7:00-12:00, 12:30, 15:00
7:00-12:00, 12:30, 13:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Rajecké Teplice

Nám. SNP 1/29
Rajecké Teplice
01313

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/5099060
Fax:  041/5099061

Úradné hodiny:

8:30-11:15, 11:45, 15:00

12:30-11:15, 11:45, 16:00

7:30-11:15, 11:45, 11:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Bytča

Nám. Slov. Republiky 1/1
Bytča
01401

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/5073923
Fax:  041/5073923

Úradné hodiny:

7:00-11:00, 11:30, 15:00
7:00-11:00, 11:30, 15:00
8:00-11:00, 11:30, 16:00

7:00-11:00, 11:30, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Šaštín - Stráže

Alej 549
Šaštín - Stráže
90841

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/6592276
Fax:  034/6592266

Úradné hodiny:

8:00-11:00, 11:30, 16:00
8:00-11:00, 11:30, 16:00
8:00-11:00, 11:30, 16:00
8:00-11:00, 11:30, 16:00
8:00-11:00, 11:30, 16:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Podolínec

Mariánske nám. 3
Podolínec
06503

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/4391205
Fax:  052/4391207

Úradné hodiny:

7:00-12:30, 13:00, 15:30

7:00-12:30, 13:00, 16:00

7:00-12:30, 13:00, 12:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Prešov

Hlavná 73
Prešov
08068

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  051/7723041
Fax:  051/7734809

Úradné hodiny:

8:30-16:00
8:30-15:30
8:30-16:30
8:30-15:30
8:30-15:15

Úradné hodiny

Mestský úrad Dobšiná

SNP 554
Dobšiná
04925

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  058/7941319
Fax:  058/7941651

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 13:00, 15:30
7:30-11:30, 13:00, 15:30
7:30-11:30, 13:00, 16:00
7:30-11:30, 13:00, 15:30
7:30-11:30, 13:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Svit

Hviezdoslavova 33
Svit
05921

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/7875111
Fax:  052/7756140

Úradné hodiny:

7:00-12:15, 13:00, 15:30
7:00-12:15, 13:00, 15:30
7:00-12:15, 13:00, 16:00
7:00-12:15, 13:00, 15:30
7:00-12:15, 13:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Detva

J. G. Tajovského 7
Detva
96212

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 045 54 55 202, +421 45 37 00 404
Fax:  

Úradné hodiny:

7:30 – 11:30 12:30 – 16:00 hod.
7:30 – 11:30 12:30 – 16:00 hod. nestránkový deň
7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod.
7:30 – 11:30 12:30 – 16:00 hod. nestránkový deň
7:30 – 11:30 12:30 – 15:30 hod.

Úradné hodiny

Mestský úrad Banská Bystrica

Ul.ČSA 26
Banská Bystrica
97539

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/4330111
Fax:  048/4113575

Úradné hodiny:

7:30-17:00
7:30-17:00
7:30-18:00
7:30-17:00
7:30-15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Považská Bystrica

Centrum 2/3
Považská Bystrica
01701

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  042/4305200
Fax:  042/4326613

Úradné hodiny:

7:30-12:00, 12:30, 15:30

7:30-12:00, 12:30, 15:30

7:30-12:00, 12:30, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Hurbanovo

Komárňanská 91
Hurbanovo
94701

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/7602202
Fax:  035/7604191

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 12:30, 15:30
8:00-12:00
8:00-12:00, 12:30, 17:00
8:00-12:00
8:00-12:00, 12:30, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Brezová pod Bradlom

Nám. M. R. Štefánika 1
Brezová pod Bradlom
90613

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/6942211
Fax:  034/6942238

Úradné hodiny:

7:30-16:30
7:30-15:30
7:30-16:30
7:30-15:30
7:30-13:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Dolný Kubín

Nám. P. O. Hviezdoslava 1651/2
Dolný Kubín
02601

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/5814454
Fax:  043/5814464

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 17:00
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Žarnovica

Nám. SNP 33
Žarnovica
96681

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/6830011
Fax:  045/6812152

Úradné hodiny:

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 16:30
nestránkový deň
7:00 - 13:30
-----
-----

Úradné hodiny

Mestský úrad Lučenec

Novohradská 1
Lučenec
98401

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/4307151
Fax:  047/4326045

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 13:00, 16:00
8:00-12:00
8:00-12:00, 13:00, 17:00

8:00-12:00, 13:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Modrý Kameň

Mariánske nám. 1
Modrý Kameň
99201

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/4870288
Fax:  047/4870288

Úradné hodiny:

7:30-12:00, 12:30, 15:30
7:30-12:00, 12:30, 15:30
7:30-12:00, 12:30, 17:00
7:30-12:00, 12:30, 15:30
7:30-12:00, 12:30, 14:00

Úradné hodiny

Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne námestie č. 1
Bratislava
81499

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/59356640, 02/5935611
Fax:  02/59356555

Bratislava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky;
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.Bratislava vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť.

Bratislava je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, s vlastnými príjmami a s majetkom, ktorý jej bol zverený.

Úradné hodiny:

8:00-17:00
8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Gelnica

Banícke nám. 4
Gelnica
05601

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  053/4814101
Fax:  053/4814107

Úradné hodiny:

10:00-12:00, 12:30, 14:30

8:00-12:00, 12:30, 15:30

8:00-12:00, 12:30, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Modra

Dukelská 38
Modra
90001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/6472212
Fax:  033/6472213

Úradné hodiny:

8:30-11:00, 13:00, 16:00
8:30-11:00, 13:00, 15:30
9:00-11:00, 13:00, 17:00
8:00-11:00, 13:00, 15:30
8:00-11:00, 13:00, 13:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Dunajská Streda

Hlavná 50/16
Dunajská Streda
92901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/5903911
Fax:  031/5527142

Úradné hodiny:

8:00-11:45, 12:15, 16:00

8:00-11:45, 12:15, 16:00

8:00-11:45, 12:15, 13:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Jelšava

Nám. republiky 499
Jelšava
04916

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  058/4482631
Fax:  058/4482730

Úradné hodiny:

7:30-12:00, 12:30, 15:00
7:30-12:00, 12:30, 15:30
7:30-12:00, 12:30, 16:30
7:30-12:00, 12:30, 15:30
7:30-12:00, 12:30, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Michalovce

Nám. osloboditeľov 30
Michalovce
07101

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/6864103
Fax:  056/6443520

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 13:00, 15:00

8:00-12:00, 13:00, 16:30

8:00-12:00, 13:00, 14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Galanta

Mierové nám. 940/1
Galanta
92418

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/7884301
Fax:  031/7803592

Úradné hodiny:

7:30-12:00, 12:30, 15:30
7:30-12:00, 12:30, 15:30
7:30-12:00, 12:30, 16:00
7:30-12:00, 12:30, 15:30
7:30-12:00, 12:30, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Žilina

Nám. obetí komunizmu 1
Žilina
01031

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/7063111
Fax:  041/7232912

Úradné hodiny:

8:00-15:00

8:00-17:00

8:00-14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Bojnice

Sládkovičova 1
Bojnice
97201

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  046/5430334
Fax:  046/5430483

Úradné hodiny:

7:00-12:00, 12:30, 15:00
7:00-12:00, 12:30, 15:00
8:00-12:00, 12:30, 17:00
7:00-12:00, 12:30, 15:00
7:00-12:00, 12:30, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Nová Baňa

Nám. Slobody 1
Nová Baňa
96826

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/6857378
Fax:  045/6856585

Úradné hodiny:

7:30-12:00, 12:30, 15:30

7:30-12:00, 12:30, 15:30

7:30-12:00, 12:30, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Partizánske

Nám. SNP 212/4
Partizánske
95801

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  038/7492092
Fax:  038/7492103

Úradné hodiny:

7:00-11:30, 12:00, 15:00
7:00-11:30, 12:00, 15:00
7:00-11:30, 12:00, 15:30
7:00-11:30, 12:00, 15:00
7:00-11:30, 12:00, 14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Myjava

Nám. M. R. Štefánika 560/4
Myjava
90714

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/6213941-4
Fax:  034/6212597

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:00, 16:00
8:00-11:30, 12:00, 16:00
8:00-11:30, 12:00, 16:00
7:00-11:30, 12:00, 15:00
8:00-11:30, 12:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Veľký Meder

Komárňanská 9/207
Veľký Meder
93201

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/5552201
Fax:  031/5552425

Úradné hodiny:

7:30-12:00, 12:30, 15:30
7:30-15:30
7:30-17:00
7:30-15:30
7:30-14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Šamorín

Hlavná 37
Šamorín
93101

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/5900418
Fax:  031/5900400

Úradné hodiny:

7:30-16:00

7:30-16:30
7:30-12:00
7:30-14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Fiľakovo

Radničná 25
Fiľakovo
98601

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/4381001
Fax:  047/4381001

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:00, 16:00

8:00-11:30, 12:00, 16:00
8:00-11:30, 12:00, 16:00
08:00-11:00, 13:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Šahy

Hlavné nám. 1
Šahy
93601

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  036/7412303
Fax:  036/7410152

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
8:00-11:30, 12:00, 16:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Levoča

Nám. Majstra Pavla 4
Levoča
05401

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  053/4512467
Fax:  053/4512246

Úradné hodiny:

8:00-11:00, 12:00, 15:00

8:00-11:00, 12:00, 16:00

8:00-11:00, 12:00, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Spišská Stará Ves

Štúrova 228
Spišská Stará Ves
06101

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/4822426
Fax:  052/4822446

Úradné hodiny:

7:30-12:00, 12:30, 15:30
7:30-12:00, 12:30, 15:30
7:30-12:00, 12:30, 16:00
7:30-12:00, 12:30, 15:30
7:30-12:00, 12:30, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Sobrance

Štefánikova 23
Sobrance
07301

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/6522210
Fax:  056/6522410

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:00

7:30-11:30, 12:00, 16:00

7:30-11:30, 12:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Žiar nad Hronom

Ul. Š. Moyzesa 46
Žiar nad Hronom
96519

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/6787120
Fax:  045/6732404

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30-15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Kráľovský Chlmec

L. Kossutha 99
Kráľovský Chlmec
07713

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/6321238
Fax:  056/6322140

Úradné hodiny:

7:30-11:45, 12:30, 16:00

7:30-11:45, 12:30, 16:00

7:30-11:45, 12:30, 14:45

Úradné hodiny

Mestský úrad Trstená

Bernolákova 96/8
Trstená
02801

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/5310101
Fax:  043/5310125

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30

7:30-11:30, 12:00, 15:30

7:30-11:30, 12:00, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Sečovce

Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27
Sečovce
07801

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/6782525
Fax:  056/6782714

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30

7:30-11:30, 12:00, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Námestovo

Ul. Cyrila a Metoda 329/6
Námestovo
02901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/5504711
Fax:  043/5504712

Úradné hodiny:

7:30-10:30, 11:30, 15:30
7:30-10:30, 11:30, 15:30
7:30-10:30, 11:30, 15:30
7:30-10:30, 11:30, 15:30
7:30-10:30, 11:30, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Kolárovo

Kostolné nám. 1
Kolárovo
94603

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/7771751
Fax:  035/7900933

Úradné hodiny:

7:30-12:00, 12:30, 16:00
7:30-12:00, 12:30, 14:30
7:30-12:00, 12:30, 17:00
7:30-12:00, 12:30, 15:00
7:30-12:00, 12:30, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Zvolen

Nám. slobody 22
Zvolen
96001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/5303111
Fax:  045/5331428

Úradné hodiny:

8:00-11:00, 11:30, 15:30

8:00-11:00, 11:30, 16:30

8:00-11:00, 11:30, 14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Bardejov

Radničné nám. 16
Bardejov
08501

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  054/4722641
Fax:  054/4722476

Úradné hodiny:

7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-16:00
7:30-15:30
7:30-15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Giraltovce

Dukelská 75
Giraltovce
08701

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  054/7322447
Fax:  054/7322301

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30

7:30-11:30, 12:00, 15:30

7:30-11:30, 12:00, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Hlohovec

M. R. Štefánika 1
Hlohovec
92001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/7368111
Fax:  033/7423228

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:30, 15:00

8:00-11:30, 12:30, 17:00

8:00-11:30, 12:30, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Nováky

Námestie SNP 349/10
Nováky
97271

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  046/5461450
Fax:  046/5461219

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 12:30, 15:30

8:00-12:00, 12:30, 15:30

8:00-12:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Poltár

Železničná 489
Poltár
98701

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/4222270
Fax:  047/4222270

Úradné hodiny:

7:00-12:00, 12:30, 15:30
7:00-12:00, 12:30, 15:30
7:00-12:00, 12:30, 15:30
7:00-12:00, 12:30, 15:30
7:00-12:00, 12:30, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Nemšová

Ul. J. Palu 2/3
Nemšová
91441

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/6509615
Fax:  032/6598427

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:00, 16:00

8:00-11:30, 12:00, 17:00

7:00-11:30, 12:00, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Nová Dubnica

Trenčianska 45/41
Nová Dubnica
01851

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  042/4433526
Fax:  042/4431919

Úradné hodiny:

7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-17:00
7:30-15:30
7:30-14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
Poprad
05842

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/7167111
Fax:  052/7721218

Úradné hodiny:

7:30-15:30
nestránkový deň
7:30-16:00
7:30-15:30
nestránkový deň

Úradné hodiny

Mestský úrad Stupava

Hlavná 24/1
Stupava
90031

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/60200912
Fax:  02/65934773

Úradné hodiny:

7:00-12:00, 13:00, 15:30

8:00-12:00, 13:00, 18:00

7:00-12:00, 13:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Spišské Vlachy

Nám. SNP 34
Spišské Vlachy
05361

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  053/4495204
Fax:  053/4495306

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Handlová

Nám. baníkov 7
Handlová
97251

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  046/5192511
Fax:  046/5425614

Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová,

Mestská polícia Handlová, Námestie baníkov 8, 972 51 Handlová

Mestský úrad Handlová, Sociálne oddelenie, F. Nádaždyho 4, Handlová

Úradné hodiny:

7:00-16:00
07:00-15:00
8:00-16:00
7:00-15:00
7:00-14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Nové Zámky

Hlavné námestie č. 10
Nové Zámky
940 35

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/6400225
Fax:  035/6400229

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Plní úlohy v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
9:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
9:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Krompachy

Nám. slobody 1
Krompachy
05342

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  053/4192211
Fax:  053/4192214

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 13:00, 15:30

8:00-11:30, 13:00, 15:30

8:00-11:30, 13:00, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 1/1
Topoľčany
95501

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  038/5324090
Fax:  038/5324090

Úradné hodiny:

7:30-11:00, 12:15, 15:00

7:30-11:00, 12:15, 15:00

7:30-11:00, 12:15, 14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Šurany

Nám. hrdinov 1
Šurany
94201

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/6500105
Fax:  035/6500108

Úradné hodiny:

8:00-11:00, 13:00, 16:00

8:00-11:00, 13:00, 16:00

8:00-11:00, 13:00, 16:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Leopoldov

Hlohovecká cesta 104/2
Leopoldov
92041

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/7342207
Fax:  033/7342388

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 13:00, 15:30
8:00-12:00, 13:00, 15:30
8:00-12:00, 13:00, 16:30
8:00-12:00, 13:00, 15:30
8:00-12:00, 13:00, 12:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Zlaté Moravce

1. mája 2
Zlaté Moravce
95301

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  037/6923901
Fax:  037/6923910

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:00, 15:00

8:00-11:30, 12:00, 16:00

8:00-11:30, 12:00, 13:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Medzilaborce

Mierova 326/4
Medzilaborce
06801

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/7321206
Fax:  057/7321068

Úradné hodiny:

7:30-11:15, 11:45, 15:30
7:30-11:15, 11:45, 15:30
7:30-11:15, 11:45, 16:00
7:30-11:15, 11:45, 15:30
7:30-11:15, 11:45, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 170
Liptovský Hrádok
03301

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  044/5222211
Fax:  044/5202114

Úradné hodiny:

8:00-11:00, 11:30, 14:30

8:30-11:00, 11:30, 16:30

8:00-11:00, 11:30, 14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Štúrovo

Nám. slobody 1
Štúrovo
94306

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  036/7511073
Fax:  036/7511472

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30

7:30-11:30, 12:00, 17:00

7:30-11:30, 12:00, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Skalica

Nám. slobody 10
Skalica
90901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/6903206
Fax:  034/6644211

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 16:30
7:30-11:30, 12:00, 15:00
7:30-11:30, 12:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Turčianske Teplice

Partizánska 413/1
Turčianske Teplice
03901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/4906011
Fax:  043/4922667

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:00, 15:00
8:00-11:30, 12:00, 15:00
8:00-11:30, 12:00, 16:00
8:00-11:30, 12:00, 15:00
8:00-11:30, 12:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Humenné

Kukorelliho 34
Humenné
06628

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/7752813
Fax:  057/7752667

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 13:00, 15:30
7:30-11:30, 13:00, 15:30
7:30-11:30, 13:00, 16:00
7:30-11:30, 13:00, 15:30
7:30-11:30, 13:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Pezinok

Radničné nám. 7
Pezinok
90201

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/6901113
Fax:  033/6412303

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:30, 16:00

7:30-11:30, 12:30, 17:00

7:30-11:30, 12:30, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Spišská Nová Ves

Radničné nám. 7
Spišská Nová Ves
05270

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  053/4176613
Fax:  

Úradné hodiny:

8:00 - 14:30
8:00 - 14:30
7:30 - 16:30
8:00 - 14:30
8:00 - 13:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9
Dubnica nad Váhom
01841

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  042/4455700
Fax:  042/4421911

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 16:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:00-11:30, 12:00, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Krásno nad Kysucou

Ul. 1. Mája 1255
Krásno nad Kysucou
02302

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/4385200
Fax:  041/4385240

Úradné hodiny:

7:00-11:30, 12:00, 15:00

7:00-11:30, 12:00, 15:30

7:00-11:30, 12:00, 14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Piešťany

Nám. SNP 1475/3
Piešťany
92101

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/7765301
Fax:  033/7765333

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:30, 15:30

8:00-11:30, 12:30, 16:30

8:00-11:30, 12:30, 14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Čadca

Nám. slobody 30
Čadca
02201

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/4302212
Fax:  041/4302218

Úradné hodiny:

8:00-11:00, 12:00, 15:00

8:00-11:00, 12:00, 15:00

8:00-11:00, 12:00, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Prievidza

Nám. slobody 14
Prievidza
97101

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  046/5179110
Fax:  046/5179155

Úradné hodiny:

7:00-15:30

7:00-16:30

7:00-13:15

Úradné hodiny

Mestský úrad Kremnica

Štefánikovo nám. 1/1
Kremnica
96701

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/6742501
Fax:  045/6742505

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:30, 15:00

7:30-11:30, 12:30, 16:00

7:30-11:30, 12:30, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Svidník

Ul. Sov. hrdinov 200/33
Svidník
08901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  054/7521154
Fax:  054/7522394

Úradné hodiny:

7:30-11:00, 11:30, 15:30
7:30-11:00, 11:30, 15:30
7:30-11:00, 11:30, 15:30
7:30-11:00, 11:30, 15:30
7:30-11:00, 11:30, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Rimavská Sobota

Svätoplukova 9
Rimavská Sobota
97901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/5631139
Fax:  047/5623507

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 12:45, 16:00

8:00-12:00, 12:45, 16:00

8:00-12:00, 12:45, 14:45

Úradné hodiny

Mestský úrad Tvrdošín

Trojičné nám. 185/2
Tvrdošín
02744

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/5309011
Fax:  043/5322107

Úradné hodiny:

7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-15:30
7:00-15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Martin

Nám. S. H. Vajanského 1
Martin
03649

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/4204277
Fax:  043/4132483

Úradné hodiny:

7:30-15:30
7:30-14:30
7:30-15:30
7:30-14:30
7:30-12:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Brezno

Nám. gen. M. R. Štefánika 1
Brezno
97701

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/6306211
Fax:  048/6306228

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:30, 16:00

7:30-11:30, 12:30, 16:30

7:30-11:30, 12:30, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Trenčianske Teplice

M. R. Štefánika 611/2
Trenčianske Teplice
91451

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/6551500
Fax:  032/6552232

Úradné hodiny:

7:30-12:00, 12:30, 15:30

7:30-12:00, 12:30, 17:00

7:30-12:00, 12:30, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Sládkovičovo

Fučíkova 329
Sládkovičovo
92521

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/7842712
Fax:  031/7016051

Úradné hodiny:

7:30-12:00, 12:30, 16:00

7:30-12:00, 12:30, 17:00

7:30-12:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Malacky

Radlinského 1
Malacky
90101

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/7966100
Fax:  034/7966152

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 13:00, 15:00

8:00-12:00, 13:00, 17:00

8:00-12:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Ružomberok

Nám. A. Hlinku 1
Ružomberok
03416

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  044/4314421
Fax:  044/4314429

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:30, 15:30
7:30-11:30, 12:30, 15:30
7:30-11:30, 12:30, 15:30
7:30-11:30, 12:30, 15:30
7:30-11:30, 12:30, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Tornaľa

Mierová 14
Tornaľa
98201

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/5511100
Fax:  047/5511116

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:30, 16:00
7:30-11:30, 12:30, 16:00
7:30-11:30, 12:30, 16:00
7:30-11:30, 12:30, 16:00
7:30-11:30, 12:30, 16:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Stará Ľubovňa

Obchodná 1
Stará Ľubovňa
06401

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/4315111
Fax:  052/4181103

Úradné hodiny:

8:00-12:30, 13:30, 15:30

8:00-12:30, 13:30, 15:30

8:00-12:30, 13:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Stará Turá

Ulica SNP 1/2
Stará Turá
91601

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/7461611
Fax:  032/7764276

Úradné hodiny:

7:00-11:30, 13:00, 15:00
7:00-11:30, 13:00, 15:00
7:00-11:30, 13:00, 16:00
7:00-11:30, 13:00, 15:00
7:00-11:30, 13:00, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Kysucké Nové Mesto

Nám. slobody 94
Kysucké Nové Mesto
02401

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/4207232
Fax:  041/4207227

Úradné hodiny:

7:00-11:30, 13:00, 15:00

7:00-11:30, 13:00, 16:00

7:00-11:30, 13:00, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Medzev

Štóska 6
Medzev
04425

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/4663105
Fax:  055/4663295

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:30, 15:30
7:30-11:30, 12:30, 15:30
7:30-11:30, 12:30, 16:00
7:30-11:30, 12:30, 15:30
7:30-12:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Vranov nad Topľou

Dr. C. Daxnera 87
Vranov nad Topľou
09316

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/4422551
Fax:  057/4422929

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:30, 15:30
8:00-11:30, 12:30, 15:30
8:00-11:30, 12:30, 16:00
8:00-11:30, 12:30, 15:30
8:00-11:30, 12:30, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Sereď

Nám. republiky 1176/10
Sereď
92601

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/7892392, 031/7892393, 031/7892094
Fax:  031/7892447

Úradné hodiny:

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 17:00
7:00 - 15:00
7:00 - 12:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Želiezovce

SNP 2
Želiezovce
93701

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  036/7713551
Fax:  036/7713551

Úradné hodiny:

7:30-11:00, 12:00, 16:00
7:30-11:00, 12:00, 16:00
7:30-11:00, 12:00, 16:00
7:30-11:00, 12:00, 16:00
7:30-11:00, 12:00, 16:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom

Čsl. armády 1
Nové Mesto nad Váhom
91501

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/7402219
Fax:  032/7712787

Úradné hodiny:8:30-12:15, 13:00, 17:00

7:30-12:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Senec

Mierove nám. 8
Senec
90301

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/40259101
Fax:  02/45923561

Úradné hodiny:

7:00-11:30, 12:00, 15:00

8:00-11:30, 12:00, 17:00

7:00-11:30, 12:00, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Kežmarok

Hlavné nám. 1
Kežmarok
06001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/4660101
Fax:  052/4660101

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 13:00, 15:00
08:00-12:00, 13:00, 15:30
8:00-12:00, 13:00, 16:15
08:00-12:00, 13:00, 15:30
8:00-12:00, 13:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Vráble

Hlavná 1221
Vráble
95201

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  037/7832630
Fax:  037/7832304

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 16:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Hriňová

Partizánska 1612
Hriňová
96205

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/5497112
Fax:  045/5497111

Úradné hodiny:

7:15-11:00, 11:45, 15:30
08:00-11:00, 12:30, 15:30
7:15-11:00, 11:45, 16:30
08:00-11:00, 12:30, 15:30
7:15-11:00, 11:45, 14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Spišské Podhradie

Marianské nám. 37
Spišské Podhradie
05304

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  053/4541495
Fax:  053/4541495

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 16:00
7:30-11:30, 12:00, 16:00
7:30-11:30, 12:00, 16:00
7:30-11:30, 12:00, 16:00
7:30-11:30, 12:00, 13:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Lipany

Krivianska 1
Lipany
08271

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  051/4881150
Fax:  051/4881170

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:00
7:30-11:30, 12:00, 15:00
7:30-11:30, 12:00, 17:30
7:30-11:30, 12:00, 15:00
7:30-11:30, 12:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Strážske

Nám. A. Dubčeka 300
Strážske
07222

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/6491431
Fax:  056/6477275

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 16:00
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Rožňava

Šafárikova 29
Rožňava
04801

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  058/7773111
Fax:  058/7323215

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:15, 15:00
8:00-11:30, 12:15, 15:00
8:00-11:30, 12:15, 17:00
8:00-11:30, 12:15, 15:00
8:00-11:30, 12:15, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Revúca

Nám. slobody 13/17
Revúca
05001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  058/4422243
Fax:  058/4421811

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:15, 15:30
8:00-11:30, 12:15, 15:30
8:00-11:30, 12:15, 16:30

8:00-11:30, 12:15, 14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Vrútky

Matušovičovský rad 4
Vrútky
03861

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/4281508
Fax:  043/4281315

Úradné hodiny:

8:00-11:00, 13:00, 15:00

8:00-11:00, 13:00, 17:00
8:00-11:00, 13:00, 15:00
8:00-11:00, 13:00, 12:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Tisovec

Nám. Dr. V. Clementisa 1
Tisovec
98061

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/5493236
Fax:  047/5493286

Úradné hodiny:

7:30-11:45, 12:15, 15:30

7:30-11:45, 12:15, 15:30

7:30-11:45, 12:15, 15:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Šaľa

Nám. sv. Trojice 7
Šaľa
92715

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/7705981
Fax:  031/7706021

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 12:30, 15:00

8:00-12:00, 12:30, 16:30

8:00-12:00, 12:30, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Levice

Nám. hrdinov 1
Levice
93401

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  036/6350211
Fax:  036/6306901

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:30, 15:30
8:00-11:30, 12:30, 15:30
8:00-11:30, 12:30, 16:30

8:00-11:30-11:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Svätý Jur

Prostredná 29
Svätý Jur
90021

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/44971321
Fax:  02/44971320

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 13:00, 15:30

9:00-12:00, 13:00, 17:30Úradné hodiny

Mestský úrad Tlmače

Nám. odborárov 10
Tlmače
93521

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  036/6342021
Fax:  036/6342145

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 16:00
7:30-11:30, 12:00, 16:00
7:30-11:30, 12:00, 16:00
7:30-11:30, 12:00, 16:00


Úradné hodiny

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56
Senica
90501

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/651 5004
Fax:  

Úradné hodiny:

7:30-11:00, 12:00, 15:30

8:00-17:00

7:30-14:30

Úradné hodiny

Mestský úrad Krupina

Svätotrojičné nám. 4
Krupina
96301

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/5550311
Fax:  045/5511624

Úradné hodiny:

8:00-11:00, 11:30, 13:00
8:00-11:00, 11:30, 16:00
8:00-11:00, 11:30, 13:00
8:00-11:00, 11:30, 13:00
8:00-11:00, 11:30, 14:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Sliač

Letecká 1
Sliač
96231

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/5442235
Fax:  045/544205

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:30, 15:30
7:30-11:30, 12:30, 15:30
7:30-11:30, 12:30, 16:00
7:30-11:30, 12:30, 15:30
7:30-11:30, 12:30, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Rajec

Nám. SNP 2/2
Rajec
01522

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/5422030
Fax:  041/5422224

Úradné hodiny:

8:00-11:00, 12:00, 15:30

8:00-11:00, 12:00, 16:00

8:00-11:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Čierna nad Tisou

Nám. Pionierov 1
Čierna nad Tisou
07643

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/6350207
Fax:  056/6350754

Úradné hodiny:

7:30-12:00, 12:45, 17:00
7:15-15:35
7:15-15:35

7:15-12:45

Úradné hodiny

Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95
Snina
06901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/7561820
Fax:  057/7623743

Úradné hodiny:

7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00
7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Gbely

Nám. slobody 1261
Gbely
90845

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/6906411
Fax:  034/6621366

Úradné hodiny:

7:00-12:00, 12:30, 16:00
7:00-12:00, 12:30, 14:00
7:00-12:00, 12:30, 17:00
7:00-12:30
7:00-12:00, 12:30, 15:00

Úradné hodiny

Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš
03142

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  044/5621394
Fax:  044/5621396

Úradné hodiny:10:00-11:30, 13:00, 16:30Úradné hodiny

Mestský úrad Moldava nad Bodvou

Školská 2
Moldava nad Bodvou
04552

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/4880213
Fax:  055/4603221

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:00, 16:00
7:30-11:30, 12:00, 16:00
7:30-11:30, 12:00, 17:00

8:00-11:30, 12:00, 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam