Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Nitra

Okresný úrad Nitra, Katastrálny odbor

Štefánikova trieda 69
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/65 49 389
Fax:  037/65 33 147

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 -14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Nitra, Organizačný odbor

Štefánikova trieda 69
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/ 65 49 206
Fax:  037/65 15 329

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Nitra, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Štefánikova trieda 69
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/65 49 340
Fax:  037/65 15 329

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Nitra, Odbor živnostenského podnikania

Štefánikova trieda 69
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/6549309
Fax:  037/65 15 329

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Nitra, Odbor živnostenského podnikania, pracovisko Zlaté Moravce

Sládkovičova 3
Zlaté Moravce
953 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/ 64 22 054
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Okresný úrad Nitra, Majetkovoprávny odbor

Štefánikova trieda 69
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/ 65 49 233
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia

Štefánikova trieda 69
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/ 65 49 328
Fax:  037/65 15 329

Úradné hodiny:

08:00 -15:00
08:00 -15:00
08:00 -17:00
08:00 -15:00
08:00 -14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky

Štefánikova trieda 69
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/65 49 460
Fax:  037/65 15 329

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Nitra, Odbor školstva

Štefánikova trieda 69
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/65 49 281
Fax:  037/65 22 337

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 1700
08:00 - 15:00
08:00 - 1400

Úradné hodiny

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie

J. Kráľa 124
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/ 79 20 146
Fax:  037/ 79 20 145

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 1700
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Štefánikova trieda 69
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/ 65 49 393
Fax:  037/ 65 15 649

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor

Štefánikova trieda 69
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  037/6925462
Fax:  037/6522142

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam