Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Prešov

Okresný úrad Prešov, Organizačný odbor

Námestie mieru 3
Prešov
081 92

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  051/7082201
Fax:  051/7082433

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Prešov, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie mieru 3
Prešov
081 92

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 051 708 2271
Fax:  +421 051 7082433

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Prešov, Odbor živnostenského podnikania

Námestie mieru 3
Prešov
081 92

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  +421 51 7082 333
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia

Námestie mieru 3
Prešov
081 92

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Prešov, Majetkoprávny odbor

Námestie mieru 3
Prešov
081 92

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Prešov, Odbor školstva

Tarasa Ševčenka 11
Prešov
080 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  051/7462707
Fax:  051/7462700

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky

Námestie mieru 3
Prešov
081 92

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Námestie mieru 2
Prešov
081 92

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  051/7465888
Fax:  051/7465880

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie mieru 2
Prešov
081 92

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  051/4881201
Fax:  051/4881232

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor

Masarykova 10
Prešov
080 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  0910 891 013, 051/7485984 - lesný
Fax:  051/7581588, 051/7581584 - lesný

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor

Konštantínova 6
Prešov
080 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  051/281 85 05
Fax:  051/77 115 73

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam