Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Stará Ľubovňa

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Organizačný odbor

Nám. gen. Štefánika 1
Stará Ľubovňa
064 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4323931
Fax:  052/4324801

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Nám. gen. Štefánika 1
Stará Ľubovňa
064 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4322363
Fax:  052/4322363

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Odbor živnostenského podnikania

Nám. gen. Štefánika 1
Stará Ľubovňa
064 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Námestie gen. Štefánika 1
Stará Ľubovňa
064 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4285661
Fax:  052/4285662

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Prešovská 3
Stará Ľubovňa
064 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4321303, 052/4282582
Fax:  052/4282581

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Pozemkový a lesný odbor

Prešovská 3
Stará Ľubovňa
064 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/7879940
Fax:  052/4286303

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Katastrálny odbor

Nám. gen. Štefánika 6/531
Stará Ľubovňa
064 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/2818803
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nám. gen. Štefánika 1
Stará Ľubovňa
064 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  052/4323931
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam