Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Spišská Nová Ves

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Organizačný odbor

Štefánikovo nám. 5
Spišská Nová Ves
052 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  053/4176320
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia

Štefánikovo nám. 5
Spišská Nová Ves
052 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  053/4176359
Fax:  053/4461333

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor živnostenského podnikania

Štefánikovo nám. 5
Spišská Nová Ves
052 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Štefánikovo nám. 1
Spišská Nová Ves
052 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  0907 900 559
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Katastrálny odbor

Markušovská cesta 1
Spišská Nová Ves
052 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  053/2818220
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikovo nám. 5
Spišská Nová Ves
052 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  053/4173242
Fax:  053/4173244

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Štefánikovo nám. 5
Spišská Nová Ves
052 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor

Štefánikovo nám. 5
Spišská Nová Ves
052 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  053/4298914, 053/2901210
Fax:  053/4298914

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Pracovisko Gelnica

Hlavná 1
Gelnica
056 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam