Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Matúškova 21
Bratislava - Nové Mesto
83316

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/59880200, 54775369
Fax:  02/59880800

Úradné hodiny:







Úradné hodiny
Späť na zoznam